Column Flip de Kam

De column van Flip de Kam Iets te kiezen in 2002 (in de krant van donderdag 7 juni, pagina 14) bevatte twee fouten. Het Planbureau gaat voor de komende kabinetsperiode uit van een economische groei van 2,25 (niet: 2) procent per jaar. Het begrotingsoverschot om de staatsschuld weg te werken moet 1,75 (niet: 1) procent van het bbp bedragen.