100.000 WAO'ers erbij in 2000

Er zijn vorig jaar 8.700 meer werknemers arbeidsongeschikt verklaard dan er in 1999 bijkwamen. In totaal kwamen in 2000 ongeveer 100.000 werknemers in de WAO terecht. Het aantal arbeidsongeschikten bedroeg eind vorig jaar 952.000. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv).

In totaal zijn in 2000 ruim 100.000 nieuwe WAO-uitkeringen toegekend maar omdat er 75.000 WAO-uitkeringen werden beëindigd, kwamen er per saldo 25.000 bij. Volgens het Lisv is de grens van 100.000 nieuwe WAO-uitkeringen alleen in de jaren 1976, 1990 en 1991 overschreden. Het groeiende aantal WAO'ers was reden voor de Commissie Donner om op verzoek van het kabinet vorige week met voorstellen te komen om de instroom te verminderen.

Van de nieuwe WAO'ers werd tweederde volledig arbeidsongeschikt verklaard, ruim eenderde is gedeeltelijk arbeidsongeschikt. De meeste uitkeringen (ruim 30.000) werden toegekend aan werknemers tussen de 45 en de 55 jaar, gevolgd door de groep van 35 tot 45 jaar (ruim 27.000) en die van 25 tot 35 jaar (bijna 22.000).

Meer dan de helft van de uitkeringen ging naar vrouwen. Eenderde van alle uitkeringen werd verstrekt wegens psychische problemen. Van de beëindigde uitkeringen werd 40 procent gestaakt wegens pensionering. Een groeiend deel van de uitkeringen wordt beëindigd omdat de arbeidsongeschikte in de gevangenis belandt en dan onder een andere regeling valt.

De versnelde stijging van het WAO-bestand stemt overeen met een eerdere raming van het Lisv, dat verwacht dat in de eerste helft van 2003 het aantal van 1 miljoen arbeidsongeschikten wordt bereikt. Onder de arbeidsongeschikten vallen behalve WAO'ers ook jonggehandicapten met een Wajong-uitkering en arbeidsongeschikte zelfstandigen. Afgelopen jaar werden er ruim 10.000 nieuwe Wajong-uitkeringen en bijna 7.000 nieuwe WAZ-uitkeringen toegekend. Ook in de afgelopen drie maanden is het aantal arbeidsongeschikten gestegen tot 961.700.

Ondanks de groei van het aantal arbeidsongeschikten zijn de lasten van de WAO ten opzichte van het nationaal inkomen de afgelopen tien jaar met eenderde gedaald. Het aantal WAO'ers ten opzichte van de beroepsbevolking is afgenomen van 13,0 procent in 1990 tot 11,7 procent in 2000. Bovendien zijn de kosten per arbeidsongeschikte in die periode minder gestegen (5 procent) dan de CAO-lonen (33 procent).