Tegenslag voor Bush over klimaat

Het broeikaseffect bestaat wel degelijk. Dat heeft een hoge Amerikaanse wetenschappelijke commissie gisteren gezegd. De conclusie is een tegenslag voor president Bush, die het Kyoto-klimaatverdrag opzij schoof in maart op grond van twijfel over het broeikaseffect.

Het Witte Huis vroeg vorige maand zelf het advies van de National Academy of Sciences ter voorbereiding op een internationale top over het broeikaseffect deze zomer in Bonn. Volgens de wetenschappers is het broeikaseffect niet alleen een reëel gevaar, maar is het vooral de afgelopen twintig jaar sterk opgetreden. Het rapport bereikt Bush sneller dan verwacht en komt aan de vooravond van de reis die hij volgende week naar Europa maakt. Daar zal hem worden gevraagd waarom hij in maart het internationale Kyoto-protocol, dat wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen wil terugdringen, onbruikbaar heeft verklaard. Bush zei toen dat het bestaan van het broeikaseffect wetenschappelijk onzeker was.

In een eerste reactie zei de woordvoerder van Bush gisteren dat de president nooit had ontkend dat de temperaturen op aarde stijgen. Maar over de oorzaak daarvan bestaat nog onzekerheid, evenals over het aandeel dat de mens daarin heeft. ,,Het is waarschijnlijk dat menselijk handelen een hoofdrol speelt, maar natuurlijke oorzaken hebben een niet te verwaarlozen aandeel.''

Woordvoerder Fleischer wilde niet zeggen welke consequenties de president trekt uit het advies van de National Academy of Sciences. Bush verwelkomt het rapport omdat het duidelijk maakt wat vaststaat en wat nog onzeker is. Volgens de woordvoerder zal Bush zijn Europese gesprekspartners vertellen dat hij het broeikaseffect ,,heel serieus neemt, en dat geïndustrialiseerde landen, de Verenigde Staten en ontwikkelingslanden er iets aan moeten doen, door middel van technologische oplossingen, groei en door andere maatregelen''.

Het advies van elf Amerikaanse geleerden verzekert de president ook dat het Intergovernmental Panel on Climate Change een accurate weergave biedt van het huidige denken in de wetenschappelijke wereld. Het Witte Huis had met name gevraagd naar de correctheid van de IPCC-studie en de zuiverheid van de samenvatting. In dat laatste opzicht is er enige ruimte voor verbetering, maar ook de ruim verspreide samenvatting is op hoofdlijnen juist, aldus de National Academy of Sciences.