Ramsj

Joan Nieuhof: Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie. Gebonden, Van Wijnen 1991, van ƒ299,50 voor ƒ149,00. Steven Sterk Utrecht.

Fotomechanische heruitgave van een prachtboek uit 1665 waarin een gezantschap van de VOC uitvoerig verslag doet van een bezoek `aan den Grooten Tartarischen Cham, Den tegenwoordigen Keizer van China'. Het boek verscheen in de serie `Hoogtepunten der maritieme geschiedschrijving' in een genummerde oplage van duizend exemplaren. Een korte boekhistorische inleiding door Leonard Blussé is los bijgevoegd..

    • Ewoud Sanders