Provincies boos om autoheffing

De gedeputeerden voor verkeer en vervoer in de provincies Limburg, Friesland, Groningen, Overijssel en Gelderland zijn mordicus tegen de invoering van een landelijk gelijke kilometerheffing voor weggebruikers, ongeacht waar en wanneer gereden wordt.

De gedeputeerden reageren op de afspraken die minister Netelenbos (Verkeer) heeft gemaakt met de fractievoorzitters van PvdA, VVD en D66 in de Tweede Kamer. Volgens dat akkoord komt er vanaf 2004 een zogenoemde ,,platte heffing''.

Pas later zouden politieke keuzes gemaakt kunnen worden over een differentiatie in de heffing, naar plaats en tijd. Volgens de gedeputeerden is de differentiatie ten onrechte losgelaten in de nu gemaakte afspraken.

Gedeputeerde T.A. Musschenga (Groningen) verwoordt de kritiek van de provincies buiten de Randstad: ,,Het was allemaal te doen om het terugdringen van de files, vooral in de Randstad. Daarom moesten er tolpoorten komen. Die zijn later vervangen door de kilometerheffing. Maar als iedereen in het land op elk moment van de dag hetzelfde gaat betalen, los je die files niet op.''

De gedeputeerden willen het akkoord ter disucssie stellen bij komende besprekingen over het Nationaal Verkeers- en Vervoerplan. Gedeputeerde M. Vestjens (Limburg) zegt de `alliantie zuid', een samenwerking van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, te mobiliseren tegen het voornemen.

Vestjens: ,,Mensen in Oldenzaal, Eijsden en weet ik welke andere plaats buiten de Randstad moeten gaan meebetalen aan het oplossen van de fileproblemen in de Randstad.

Het is onjuist om het noorden, oosten en zuiden de rekening te laten betalen van de problemen in het westen. Elders in Nederland is bovendien veel minder openbaar vervoer. Als ik in pakweg Meijel een bus wil hebben moet ik een uur wachten.'' [Vervolg FILEBESTRIJDING: pagina 3]

FILEBESTRIJDING

Ook Friesland, Gelderland en Overijssel boos

[Vervolg van pagina 1] De weerstand in Groningen en Limburg wordt gedeeld in onder meer Friesland, Overijssel en Gelderland. Ook daar klinken kritische geluiden.

Een woordvoerder in Gelderland: ,,Het niet differentiëren is een ontzettend gemiste kans.'' De woordvoerder van Overijsselse gedeputeerde T. Bennink: ,,Wij zijn er wel voorstander van om het gebruik en niet het bezit van de auto te belasten. Maar daar ging het in dit geval niet om. Hier moesten files bestreden worden en daarbij moet je kijken waar die files zich voordoen, als je ze wil terugdringen. Een extra probleem is dat er in de regio vaak geen goed alternatief voor de auto is, in tegenstelling tot in de Randstad.''

Volgens de Friese gedeputeerde P. Bijman is sprake van onevenredig zware bijdrage van weggebruikers in de regio. ,,Omdat wordt afgerekend naar afgelegde kilometer betaalt een Fries die tien minuten doet over vijf kilometer evenveel als iemand in een Randstedelijke file die anderhalf uur doet over vijf kilometer. De filerijder draagt beduidend meer bij aan de problemen, ook op milieugebied.''

Internetondernemer R. Pieper, die in opdracht van minister Netelenbos een rapport uitbracht over kilometerheffing, zei gisteren het ,,een handige politiek oplossing'' te vinden om de variabilisering eerst te beperken tot het aantal gereden kilometers. Volgens hem kunnen dan later plaats en tijdstip als ijkpunt worden ingevoerd.