Justitie eist zware straf in Clickfonds

Justitie heeft in de beursfraudezaak Clickfonds tegen oud-directeur H. Vermeulen van het voormalige commissionairshuis Leemhuis en Van Loon dertig maanden cel geëist, waarvan zes voorwaardelijk.

Verder zou Vermeulen een boete van een half miljoen gulden moeten betalen. Justitie acht Vermeulen schuldig aan het in stand houden van een systeem van coderekeningen dat tot doel had de belasting te ontduiken. Justitie maakte haar eisen gisteren bekend. De verdediging van Vermeulen en van de overige voormalige directieleden van het effectenhuis Leemhuis en Van Loon vroeg om niet ontvankelijkheid van het openbaar ministerie, omdat het onderzoek op veel punten niet zou deugen.

De zaak rond Leemhuisen Van Loon is de belangrijkste tot nu toe in de rechterlijke afhandeling van de beursfraudeaffaire. Het is de eerste keer dat een van de hoofdverdachten, H. Vermeulen, terecht staat. Een andere oud-directeur van Leemhuis en Van Loon, Ad van der R., hoorde gisteren acht maanden (waarvan vier voorwaardelijk) en 200.000 gulden boete eisen. Voor de overige twee directieleden werd een straf gevraagd van zes maanden voorwaardelijk en 200.000 gulden boete.

Leemhuis en Van Loon was in oktober 1997 een van de speerpunten in Operatie Clickfonds, het grootste Nederlandse onderzoek naar financiële fraude ooit. Het OM verdacht het effectenhuis oorspronkelijk van voorkennis en ,,beursfraude en grootscheepse witwaspraktijken.'' Deze zaken kwamen de afgelopen weken niet meer aan de orde. De rechtszaak draaide, naast kleinere fiscale kwesties, om het faciliteren van een systeem van coderekeningen. De verdediging benadrukte dat de coderekeningen, op één na, in 1997 waren afgebouwd, dat het systeem niet strafbaar is en dat het OM buitenproportioneel heeft gehandeld.

Het leeuwendeel van de rechtszaak concentreerde zich niet op de ten laste gelegde feiten, maar op de integriteit van het justitieonderzoek. De nadruk lag daarbij op de oorspronkelijk te zwaar aangezette verdenkingen en op de manier waarop er rechtshulp is gevraagd aan Zwitserland. De uitspraak, die ook van invloed is op de nog resterende zaken tegen de hoofdverdachten, is over twee weken.