Inflatie blijft hoog

De inflatie in Nederland blijft onverminderd hoog. Over mei stegen de consumentenprijzen met 4,9 procent op jaarbasis, hetzelfde als in april. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld. Berekend volgens de Europese maatstaf stegen de prijzen met 5,4 procent, iets meer dan de 5,3 procent in april.

Ook in mei signaleert het CBS een prijsstijging over de gehele linie van goederen en diensten, met voedingsmiddelen (plus 9 procent) en energie (13,9 procent) als uitschieters.

De afgeleide consumentenprijsindex voor werknemersgezinnen met een laag inkomen (zonder belastingverhogingen en andere overheidstarieven) steeg met 4 procent. Deze prijsindex is van belang bij de cao-onderhandelingen.

De Europese Centrale Bank, die voor de eurolanden het rentebeleid voert, liet gisteren de geldmarktrente onveranderd op 4,5 procent.