Hulp voor Suriname wordt hervat

Nederland en Suriname zijn het gisteren eens geworden over de wijze waarop de Nederlandse ontwikkelingshulp moet worden hervat. Dit hebben minister Herfkens en haar Surinaamse collega Raghoebarsing gisteren na overleg in Den Haag bekendgemaakt.

De afgelopen jaren was de hulp wegens wederzijdse spanningen tussen Den Haag en Paramaribo opgeschort, maar na het aantreden van een nieuwe Surinaamse regering vorige zomer was al afgesproken de hulprelatie weer voort te zetten.

Nederland zal Suriname door een garantstelling helpen een schuld van 390 miljoen gulden te saneren. De nieuwe Surinaamse regering gaat gebukt onder hoge aflossingen en rentebetalingen van leningen die eerdere Surinaamse regeringen tegen ongunstige voorwaarden waren aangegaan. Hierdoor is er nauwelijks ruimte voor investeringen in de sociale en economische infrastructuur van het land.

Daarnaast zal Den Haag ruim 500 miljoen gulden van de resterende fondsen, die Suriname bij zijn onafhankelijkheid in 1975 werden toegezegd, beschikbaar stellen voor hulp. Deze laatste gelden zullen worden aangewend voor steun aan het onderwijs, de huisvesting, de gezondheidszorg, het milieu, goed bestuur en de landbouw.

Herfkens stond er, tot ergernis van velen in Suriname, tot dusverre op dat de Surinaamse regering eerst een aantal sectoren zou aangeven waar de hulpgelden op een zinvolle manier besteed zouden kunnen worden. De minister toonde zich gisteren in dat opzicht echter tevredengesteld door de presentatie van Raghoebarsing. ,,Ik ben geweldig onder de indruk van de gigantische hoeveelheid werk die door Suriname de afgelopen maanden is gedaan'', verklaarde ze op een persconferentie. Suriname zal nu zelf grotendeels kunnen bepalen hoe ze de gelden in de overeengekomen sectoren wil uitgeven.

Raghoebarsing zei op zijn beurt dat zijn regering de afhankelijkheid van Nederland wil verminderen, al is zijn land nog altijd ,,broos en teer''. Het zal voorlopig nog niet zonder buitenlandse hulp kunnen. Behalve van Nederland krijgt Suriname ook steun van onder meer de Europese Unie en de VN.