Hollandse spreekwoorden

Beter tien vogels in de hand

Dan één in de lucht.

Al is de waarheid nog zo snel

De leugen achterhaalt haar wel.

De morgenstond

Heeft lood in de mond.

Zaliger te ontvangen

Dan te geven.

Armoede is schande.

Jong geleerd

Oud vergeten.

Arbeid stompt af.

De reinen

Is niets rein.

Oost west

Thuis is het ook niet alles.

    • Rudy Kousbroek