`Beetje dom' belangen verstrengeld

`Een beetje dom', `opnieuw imagoschade voor Middelburg' en `u krijgt van ons de gele kaart'. De gemeenteraad van Middelburg gaf gisteravond waarnemend burgemeester D. Burgers een tikje op de vingers. Daar bleef het bij, omdat Burgers deemoedig toegaf de schijn van belangenverstrengeling onvoldoende te hebben vermeden.

In de raadszaal, waaruit vorig jaar burgemeester L. Spar van der Hoek na een conflict met de raad vertrok, gaf zijn opvolger Burgers gisteravond toe twee keer ,,slordig'' te zijn geweest in zijn functie als korpsbeheerder van de regiopolitie Zeeland .

Burgers, oud-burgemeester van Den Bosch, was tot mei dit jaar betaald adviseur bij ING Car Lease uit Den Bosch. Juist dat bedrijf had eind vorig jaar een gesprek met de Zeeuwse politie over het leasen van dienstauto's.

Bij dat onderhoud was Burgers aanwezig als korpsbeheerder zonder dat hij melding maakte van zijn adviseurschap bij ING Car Lease. Begin mei stuurde Burgers zijn laatste factuur van 29.750 gulden naar het leasebedrijf. De begeleidende brief schreef de burgemeester op briefpapier van de gemeente.

Burgers verklaarde ,,dom'' te hebben gehandeld door bij het onderhoud aanwezig te zijn geweest en vervolgens als adviseur briefpapier van de gemeente te hebben gebruikt. ,,Dat heb ik niet goed gedaan'', aldus Burgers. Tot een contract tussen politie en leasebedrijf kwam het overigens niet. Op GroenLinks na accepteerden de fracties de uitleg.