`Bedrijven betalen lagere belasting'

Bedrijven moeten voor een groot deel zelf opdraaien voor de kosten van een verlaging van de vennootschapsbelasting in Nederland met 5 procent. De commissie-Van Rooy noemt in een nog vertrouwelijk concept-advies twee belangrijke financieringsbronnen: een verlaging van de specifieke afdrachtskorting (spak) en energieheffingen voor meer en grotere bedrijven. Het rapport wordt komende maandag officieel aan staatssecretaris Bos (Financiën) overhandigd.