Aanvullend toezicht op verzekeraar

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft vorig jaar op 9 procent van de pensioenfondsen en 10 procent van de verzekeraars extra toezicht gehouden. Bij 4 procent van de verzekeraars werd er ingegrepen.

Dat heeft de PVK gisteren bekendgemaakt in een toelichting op het jaarverslag. De toezichthouder wilde niet aangeven of er ook tegen grote verzekeraars is opgetreden. ,,In de regel is het zo dat verhoogde aandacht vaker betrekking heeft op kleinere partijen dan op grote'', aldus een zegsman. ,,Is er sprake van bijvoorbeeld zwakke financieringssystemen of dreigende tekorten? Naar dat soort zaken wordt er gekeken bij pensioenfondsen.''

De verzekeraars (413) en pensioenfondsen (986), die onder het toezicht vallen, hadden vorig jaar een totaal belegd vermogen van 1559 miljard gulden, in vergelijking met 1499 miljard gulden het jaar daarvoor.

Inmiddels overlegt de PVK met het Nivra en het Actuarieel Genootschap over `een handvol' accountants en actuarissen die bij herhaling op slecht werk zijn betrapt. ,,Die willen we niet meer tegenkomen'', aldus de woordvoerder.

Van enkele verzekeraars heeft de PVK versterking van de financiële positie geëist. ,,Maar we kunnen ook aansturen op aansluiting bij een sterke partner'', aldus een woordvoerder. Een aantal keren heeft de PVK een stille curator, een soort van interim-manager, moeten aanstellen. ,,Zo ben je er zeker van dat de verzekeraar de juiste stappen neemt om zijn problemen op te lossen.''

Verder is tegen een aantal pensioenfondsen `corrigerend' opgetreden. De oorzaak daarvoor lag onder meer bij een te grote invloed van de werkgever op het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Volgens de PVK kan een te grote invloed van de werkgever leiden tot achterstanden in premiebetaling, te hoge vorderingen op de werkgever en ongewenste beleggingen ten dienste van de werkgever.

,,Twee pensioenfondsen hebben hun pensioenverplichtingen moeten onderbrengen bij een verzekeraar'', aldus de woordvoerder. ,,De gevolgen voor pensioenbuffers zijn ook door geringe negatieve effecten omvangrijk'', benadrukt de PVK. Een 1 procent hogere inflatie kost de Nederlandse pensioenspaarder in totaal zo'n 10 miljard gulden.

De PVK wil verder binnen twee tot maximaal drie jaar bereiken dat pensioenfondsen en verzekeraars voortaan op tijd hun (kwartaal)cijfers aan de toezichthouder verstrekken. In 2000 kwam de helft van de pensioenfondsen en ruim 40 procent van de verzekeraars te laat met de vereiste gegevens over de brug. De PVK wil dat over het lopende jaar driekwart van de betrokken partijen tijdig hun cijfers inlevert. Volgend jaar moet 90 tot 95 procent op tijd doorkomen met informatie. In 2000 incasseerde de PVK 672.000 gulden aan boetes.