Vrijdagmiddag

Fred Tax, werkzaam bij een grote verzekeringsmaatschappij, gaat van maandag tot en met donderdag tiptop-fijnemans gekleed. Op vrijdag daarentegen hult hij zich in in een corduroy broek, een gemakkelijke trui of een luchtig overhemd. Dan mogen Tax en zijn collega's casual gekleed gaan. Sterker, zij moeten dat in opdracht van het Amerikaanse moederbedrijf. Nog sterker: als het werk het toelaat wordt, ook in opdracht van het moederbedrijf, vanaf een uur of vier 's middags een borrel geschonken teneinde de onderlinge band te versterken. Twee Britse bedrijven hebben iets soortgelijks bedacht, aldus Elsevier. De werknemers van lotto-organisatie Camelot en Nestlé Rowntree mogen sinds kort op vrijdagmiddag geen interne e-mails meer versturen. ,,De bedrijven hopen dat het e-mailverbod werknemers stimuleert om elkaar weer wat vaker te spreken en zo tot creatieve oplossingen te komen voor hun problemen op het werk'', schrijft Elsevier. Sommige werkgevers vinden even praten bij de koffieautomaat maar niks, maar uit onderzoek blijkt dat ,,sociale contacten tussen werknemers hun productiviteit juist bevorderen.''

Daarentegen zou het Amsterdamse gemeenteraadslid René Danen van Anders/De Groenen zijn vrijdagmiddagen moeten gebruiken om zich te verdiepen in de (recente) geschiedenis. Want de enormiteiten die hij in HP/De Tijd debiteert zijn werkelijk stuitend. Danen wordt voorgesteld als `aanvoerder van het volksverzet' tegen het kroonprinselijk huwelijk. Hij is blij dat vader Zorreguieta niet komt, maar de komst van de moeder blijkt ook nog een punt: ,,Iemand die haar steun uitspreekt voor een regime dat 30.000 mensen uit het vliegtuig heeft gekieperd, dat wil ik de andere gasten niet aandoen.'' Hier had de interviewer moeten opmerken dat hun aantal tussen de 1.500 en 2.000 bedraagt. Hij vreest dat acties op de huwelijksdag in de kiem zullen worden gesmoord en herinnert aan het politieoptreden tijdens de Eurotop in 1997 in Amsterdam. ,,De Nederlandse overheid schreef geschiedenis door achthonderd mensen preventief op te pakken.'' Mis, dat waren er 371. En de kroonprins wordt straks niet gekroond, zoals Danen zegt, maar ingehuldigd.

Als het aan D66-fractieleider Thom de Graaf ligt, zouden de fractieleiders van de regeringspartijen elkaar veel vaker moeten spreken – iets voor de vrijdagmiddag? ,,Frits Bolkestein, Jacques Wallage en Gerrit Jan Wolffensperger hielden periodiek brainstormsessies in het Amsterdam Hilton (...) Dat gebeurt nu niet meer'', zegt hij in VN in het laatste van drie artikelen over de kabinetten-Kok. VVD-fractieleider Dijkstal voelt er ook niets voor: ,,Ik kan goed overweg met Ad Melkert en Thom de Graaf. Maar ik ga niet al mijn standpunten met hen doornemen. We zijn ook elkaars tegenstanders.'' Duidelijke taal – net zo als de mening van het nieuwe CDA-Kamerlid Coskun Cörüz, dat het goed is voor de duidelijkheid als een imam zegt dat homo's niet deugen. Hij is niet bang, zegt hij in HN, voor een botsing van meningen. ,,Waarom zoeken we altijd naar consensus? Dat hoeft helemaal niet, daarmee wordt te veel afgedekt.''

Hij betoont zich een tegenstander van vrouwenbesnijdenis, uithuwelijken en polygamie – althans voor wat Nederland betreft. Hopelijk doorbreekt hij de (politieke) stilte die met name nog steeds bestaat rondom vrouwenbesnijdenis te onzent.

De aanschaf van De meridiaan van Moskou: De CPN en de Communistische Internationale 1919-1930 van Gerrit Voerman staat garant voor een goed begin van de vrijdagavond. Dat vooruitzicht biedt althans de recensie van deze studie, waarin ook wordt ingegaan op de overeenkomst tussen communisme en godsdienst, in De Groene Amsterdammer. ,,Evenals de orthodoxe protestanten en de rooms-katholieken vormden de communisten een gesloten kring. (...) Een uiterst interessante subcultuur die echter, in tegenstelling tot het orthodoxe protestantisme, morsdood is'', aldus de recensent.

Dat moet trouwe kerkgangers als muziek in de oren klinken.

    • Anna Visser