Verkoop Eircom kan model voor KPN worden

De belangstelling voor Eircom, dat het Ierse netwerk voor vaste telefonie beheert, lijkt een bodem te leggen onder de waardering van telecombedrijven. Niet minder dan vier beleggingsfondsen zijn momenteel in de slag om Eircom. Na biedingen van consortia onder aanvoering van de Ierse zakenmannen Denis O'Brien en Tony O'Reilly, hebben zich nu ook Kohlberg Kravis Roberts en Blackstone Communications Partners bij het bedrijf gemeld.

Het hoogste bod tot nu toe waardeert het aandelenkapitaal van Eircom op 2,7 miljard euro. Als daarbij een schuld van bijna 200 miljoen euro wordt opgeteld, leidt dat tot een bedrijfswaarde van 2,9 miljard euro. Dat is 5,7 maal de verwachte winst vóór rente en belastingen over het boekjaar dat eindigt in maart 2002. De veronderstelde waarde van de grote Europese telefoonbedrijven - nadat ze al hun divisies hebben afgestoten, behalve die voor vaste telefonie - ligt op een niveau van 5 maal de winst vóór rente en belastingen.

Het is natuurlijk mogelijk dat de beleggingsfondsen, toen het erom begon te spannen, het hoofd hebben verloren. Maar het ziet er niet naar uit dat ze ongeremd aan het bieden zijn geslagen. Eircom is tenslotte precies het soort bedrijf dat geschikt is om overgenomen te worden met geleend geld. Het is een saai nutsbedrijf (de interessante mobiele divisie is al aan Vodafone verkocht). Er zijn mogelijkheden te over om te bezuinigen op de operationele kosten en op de kapitaalinvesteringen. Tenslotte kan Eircom gebruikt worden als schuldvehikel.

Het idee om een telefoonbedrijf met schulden op te zadelen lijkt misschien vreemd in een tijd waarin andere Europese telecomconcerns wanhopig hun schuldenlast proberen in te krimpen. Maar voor beleggingsfondsen is het een louter mathematische aangelegenheid. Hoewel de bieders hun plannen niet openbaar gemaakt hebben, kan Eircom waarschijnlijk een schuldenlast dragen van 3,5 maal zijn winst vóór rente en belastingen. Dat is iets meer dan waarop France Telecom en KPN bijvoorbeeld mikken met hun schuldsaneringsplannen. Maar omdat Eircom zich alleen nog maar met vaste telefonie bezighoudt, is zijn cashflow stabieler. Misschien verzinnen de beleggingsfondsen wel slimmigheidjes als het securitiseren van telefoonrekeningen, of van de vergoedingen voor het gebruik van het netwerk, om de potentiële schuldenlast nog verder omhoog te kunnen brengen.

Een al te botte, puur op winstbejag gebaseerde strategie zou politiek rumoer in Ierland teweegbrengen. Eircom is tenslotte een voormalig nationaal ikoon. Bovendien is een deel van het bedrijf in handen van de werknemers. De noodzaak om ook met hun belangen rekening te houden, betekent dat een koper geen volledig vrije hand zal hebben.

Toch zullen beleggers de slag om Eircom met belangstelling volgen. Het zou een model kunnen worden voor de gang van zaken bij andere, grotere telecomconcerns zoals KPN of zelfs British Telecom.

    • Mike Monnelly