ORGANISATIES

FODOKNederlandse Federatie van Organisaties van Ouders van Dove Kinderen (030) 2 90 03 60, fax (030) 2 90 03 80. www.fodok.nl

Stichting Plotsdoven (030) 6 95 87 19 (ook teksttelefoon en fax).

www.stichtingplotsdoven.nl

NVBDbl Nederlandse Vereniging voor Belangenbehartiging van Doofblinden

(073) 5 51 47 87 (ook fax).

Welzijnsstichtingen Nederland kent zo'n vijftien `dovenclubhuizen' waar niet alleen het verenigingsleven voor doven zich grotendeels afspeelt, maar waar men ook terecht kan voor allerlei vormen van hulp. Adressen te verkrijgen via Dovenschap, zie boven.

Stichting Vi-taal Stichting die zich tot doel stelt allerlei tweetalig materiaal te ontwikkelen.

(070) 3 88 20 27 (ook teksttelefoon).

www.denhaag.org/~vitaal

Handtheater In Amsterdam gevestigd gezelschap dat theater- en poëzievoorstellingen in gebarentaal opvoert. (020)

4 12 38 21 of (020) 6 89 56 57 (teksttelefoon en fax)

www.handtheater.nl

De GelderhorstVerzorgingshuis voor dove ouderen.

(0318) 69 81 00 of (0318) 69 81 30 (teksttelefoon).

NEBAS De Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten heeft ook een dovenafdeling. (030) 6 59 73 00 (ook teksttelefoon).