Ontwikkelingshulp Nederland `goed'

Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid is goed, volgens een commissie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Nederland behoort tot de koplopers: 0,82 procent van het bruto nationaal product wordt besteed aan ontwikkelingshulp, Nederland neemt daarmee de tweede plaats in op de lijst van 22 landen.