Nieuwe kans voor Promenade Orkest

Het Nederlands Promenade Orkest ziet haar kans op voortbestaan toegenomen door een uitspraak van de bestuursrechter. Deze oordeelde dat staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) zijn negatieve subsidieadvies moet heroverwegen. Het orkest, voorheen Amsterdam Promenade Orkest, had in het kader van het Kunstenplan 2001-2004 om 2,5 miljoen gulden gevraagd. Op advies van de Raad voor Cultuur wees Van der Ploeg dat verzoek af, waarna het orkest naar de rechter stapte. Deze oordeelde dat de Raad een tweede, beter onderbouwd advies moet indienen op basis van een nieuw ondernemingsplan van het gezelschap. Het orkest, dat onder leiding staat van chef-dirigent Jan Stulen, is actief in omroepproducties, educatieve projecten en koorbegeleidingen.