Nederlands Gebarencentrum

Het Nederlands Gebarencentrum ontwikkelt cursussen en trainingen Nederlandse Gebarentaal (NGT) voor leerkrachten en medewerkers in het dovenonderwijs, ouders van dove kinderen, studenten van de HBO-opleiding tolk/leraar NGT aan de Hogeschool van Utrecht, algemeen belangstellenden en voor de doven zelf.

Daarnaast ontwikkelt het centrum ook cursussen `Nederlands ondersteund met Gebaren'.

Binnen het Gebarencentrum werken een aantal instituten samen op het gebied van tweetalige activiteiten, zoals ontwikkeling van onderwijsleerplannen voor de vakken Nederlandse Gebarentaal en Nederlands als tweede taal, en de ontwikkeling van GIDS, een interactieve lesmethode.

GIDS staat voor: Gebaren Informatie en Documentatie Systeem en dient als hulpmiddel voor het leren van Nederlandse Gebarentaal. Het lesmateriaal bevat een woordenlijst, grammaticaregels en oefenvragen. GIDS is beschikbaar op het computernetwerk van de Nederlandse doveninstituten, maar ook op cd-rom voor gebruik thuis.

De cd-rom kost 45 gulden en is verkrijgbaar bij het Nederlands Gebarencentrum, of te bestellen via internet op www.gebarencentrum.nl

Op deze site zijn ook een `gebarenbibliotheek' (een overzicht met foto's van gebaren), publicaties over gebarentaal en een overzicht van trainingen en cursussen te vinden.

Voor meer informatie over de verschillende trainingen en activiteiten: Nederlands Gebarencentrum, J.F. Kennedylaan 99 3981 GB Bunnik.(030) 6 56 54 07, fax (030) 6 56 54 08, teksttelefoon (030) 6 56 54 14, e-mail info@gebarencentrum.nl