Meer openheid tussenpersonen

Tussenpersonen die assurantiepolissen verkopen willen consumenten beter informeren over hun banden met verzekeringsmaatschappijen. Met een eigen gedragscode hopen zij te voorkomen dat het kabinet de openheid wettelijk afdwingt. De gedragscode verplicht de intermediairs niet de klant te vertellen hoeveel provisie ze krijgen, tot teleurstelling van de Consumentenbond.