Liedbundel

,,Dit is een heilloze ontwikkeling, waar de meeste kerkgangers zich niet aan zullen houden. In het bisdom Roermond waar mijn liederen niet officieel gezongen worden, gebeurt dat ook al heimelijk'', aldus H. Oosterhuis in deze krant van 1 juni.

De parochie waartoe ik behoor, gebruikt sinds jaar en dag de in rooms-katholiek Nederland courante liedbundel `Gezangen voor liturgie' die werkelijk ruist van de Oosterhuisteksten (ruim 100 van de circa 250 liederen zijn van zijn hand). Het is bijna iedere zondag minstens één keer raak.

Overigens kan men zich afvragen waarom deze nazaat van Beets en Ten Kate zich zorgen maakt. Hij zet zich steeds af tegen de rooms-katholieke kerk: welbeschouwd moet hij helemaal niet willen, dat die zijn teksten gebruikt.

    • Peter J.I. Flaton