Legalisering illegalen Spanje

De Spaanse regering heeft besloten alsnog alle immigranten die zich vóór 23 januari van dit jaar illegaal op Spaans grondgebied bevonden, onder soepele voorwaarden te legaliseren. Op deze datum werd de nieuwe, strengere vreemdelingenwetgeving in Spanje van kracht. Van de ruim 200.000 aanvragen voor legalisering die toen werden ingediend, werd ongeveer een kwart afgewezen. Deze aanvragen zullen alsnog in behandeling worden genomen.