Korthals ontevreden over veroordelingen

Het aantal veroordelingen in strafzaken is veel te laag in vergelijking tot het aantal delicten. Dit stelt minister Korthals (Justitie), die de feitelijke werking van het strafrecht daarom ,,betrekkelijk'' noemt. De samenleving krijgt volgens Korthals ,,onvoldoende van wat zij in redelijkheid van politie en justitie mag verwachten''.

Dit staat in de nota Strafrecht en criminaliteitsbeheersing, die minister Korthals eind deze maand zal bespreken in de ministerraad en waaruit het Algemeen Dagblad vanmorgen publiceerde.

In de nota staat dat de criminaliteit de afgelopen decennia sterk is gestegen. Tegelijkertijd wordt een steeds kleiner deel van de delicten opgelost. De groei van de criminaliteit is voor een deel te wijten aan het toenemende aantal allochtonen in Nederland. Terwijl een kleine tien procent van de Nederlandse bevolking van allochtone afkomst is, heeft de helft van de gedetineerden een buitenlandse afkomst.

Korthals kondigt in de nota maatregelen aan. Zo zouden stadswachten ook boetes moeten kunnen uitschrijven, om de politie te ontlasten. Het openbaar ministerie zou meer mogelijkheden moeten krijgen om zaken te schikken, om de rechtbanken te ontlasten.