Komst ander NS-rooster

De ondernemingsraad van de Nederlandse Spoorwegen heeft toegezegd een alternatief werkrooster voor het rijdend personeel te gaan ontwikkelen.

Gisteren verklaarde voorzitter G. Wold van de ondernemingsraad dat hij meer tijd nodig had om hierover een besluit te nemen. Nu zegt hij duidelijkheid te willen verschaffen, voordat zondag het nieuwe rooster ingaat. De NS-directie verklaarde gisteren alsnog het eind april afgesloten akkoord te willen ondertekenen, zonder medewerking van vakbond FNV Bondgenoten. Dat is mogelijk omdat FNV zelf heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in het akkoord, maar ,,zich er bij neer te leggen'' als de partijen zonder FNV het akkoord uitvoeren. Ongeveer de helft van alle machinisten en conducteurs is lid van FNV. De in april behaalde overeenstemming bepaalt dat de ondernemingsraad in samenwerking met de NS-directie een alternatief rooster voor het rijdend personeel ontwikkelt waarin ze meer variatie krijgen dan in het op 10 juni ingaande rooster.