Kok hekelt salarissprong in bedrijfstop

Premier Kok vindt de recente loonstijgingen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven ,,niet verantwoord''. Kok zei dit gisteren in een spoeddebat met de Tweede Kamer.

De premier noemde het ,,buitengewoon ongeloofwaardig'' dat de topmanagers loonstijgingen van 14 procent krijgen, terwijl ze voor hun werknemers loonmatiging bepleiten. Kok zei gisteren dat het kabinet een onderzoek gaat doen naar de salarisstijgingen.

Afgelopen weekend maakte de Volkskrant bekend dat de salarissen van topondernemers in het Nederlandse bedrijfsleven met gemiddeld 14 procent zijn gestegen. Vorig jaar was dat nog ruim 13 procent. Kok wees erop dat er naast het onderzoek van de Volkskrant ook onderzoeken van de FNV en van VNO-NCW liggen, en dat de resultaten van die onderzoeken niet altijd eenduidig zijn.

De premier zei de indruk te hebben dat het argument dat werkgeversvereniging VNO-NCW hanteert (gelijke tred houden met de inkomensstijgingen in het internationale bedrijfsleven, red.) wat ,,met groot gemak'' en ,,zonder dat dit voldoende kan worden gerechtvaardigd'' wordt gehanteerd. Hij zei in het voorjaarsoverleg tussen de sociale partners, dat komende week plaatsvindt, over de loonstijgingen te zullen spreken.

Kok gaf tevens aan weliswaar ,,bittere gevoelens'' te hebben over de loonstijging, maar er niets aan te kunnen doen. ,,We hebben het bedrijfsleven niet aan een touwtje'', zo hield hij Groen Links-fractievoorzitter Rosenmöller voor, die Kok naar de Kamer had geroepen voor opheldering over de in zijn ogen ,,excessieve verrijking''.

Hij zei veel te verwachten van het feit dat jaarrekeningen per 1 januari 2002 en daarmee ook de salarisen van de top openbaar moeten worden. Ook de grotere rol die aandeelhouders krijgen bij de vaststelling van de jaarrekening kan een dempend effect hebben op de inkomensstijging, meent Kok.

Kok zei niets te voelen voor een voorstel van GroenLinks een belastingverhoging aan de top van het inkomensgebouw door te voeren. ,,Dat is het paard achter de wagen spannen'', volgens de premier. Hij wees op de negatieve effecten voor de werkgelegenheid en de internationale concurrentiepositie. ,,We moeten oppassen om in een markteconomie te denken dat de alwetende en alles vermogende overheid in staat is de scheefgroei te repareren'', aldus Kok.