Kamer: eigen onderzoek EU-subsidies

De Tweede Kamer dreigt een eigen onderzoek in te stellen naar onregelmatigheden met subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF), als minister Vermeend (Sociale Zaken) niet voor 31 augustus helderheid kan verschaffen over de zaak.

De Kamer kreeg deze week te horen dat de commissie-Koning, die de onregelmatigheden onderzoekt, meer tijd nodig heeft om het onderzoek af te ronden. De commissie, onder leiding van oud-Rekenkamer-president H. Koning, zou voor de zomer een rapport uitbrengen, maar dat lukt niet omdat het onderzoek omvangrijker wordt dan gedacht. De Kamer vindt dat onverteerbaar en heeft besloten nu het heft in eigen handen te nemen.

In 1999 kwamen fraude en onregelmatigheden met subsidies uit het ESF aan het licht. Bij controles was onder meer gebleken dat bij Nederlandse werkgelegenheidsprojecten meer deelnemers werden opgegeven dan er waren. Daardoor kreeg met name Arbeidsvoorziening honderden miljoenen guldens te veel uitgekeerd. Geruchten over onregelmatigheden met ESF deden al vanaf 1995 de ronde. Volgens een tussenrapportage van de commissie-Koning is er tussen 1994 en 1999 zeker 250 miljoen gulden onrechtmatig ontvangen.

,,Als het eindrapport van Koning er niet voor 31 augustus 12 uur middernacht is, dan beginnen we met een parlementair onderzoek'', zegt Kamerlid Bakker (D66). Alleen de PvdA wil pas later definitief over een parlementair onderzoek beslissen. Met name voor PvdA-fractieleider Melkert kan een onderzoek pijnlijk worden omdat hij tussen 1994 en 1998 als minister van Sociale Zaken voor de bestedingen van het ESF-geld verantwoordelijk was. ,,We willen voor de verkiezingen een politiek oordeel kunnen vellen'', zegt Bakker.

Door de vertraging loopt Nederland de kans dat het een half miljard gulden uit het ESF misloopt voor werkgelegenheidsprojecten. Dit geld is gereserveerd in het jaar 2000 maar het mag tot eind 2001 aan projecten worden uitgekeerd. Maar omdat de Kamer met minister Vermeend heeft afgesproken dat er geen geld wordt uitgekeerd zolang er over het verleden geen duidelijkheid is, is er straks mogelijk te weinig tijd om het nog aan goede projecten aan te besteden.

Commissie-voorzitter Koning heeft al meerdere malen laten weten in tijdnood te komen bij zijn onderzoek.