INFORMATIE

Internet Via de startpaginadochter doven .pagina.nl zijn links te vinden naar allerlei webpagina's die met doofheid te maken hebben, dovenorganisaties, dovenverenigingen, homepages van doven.

Boeken

Gebarentaal. De taal van doven in Nederland. Door Liesbeth Koenen, Tony Bloem, Ruud Janssen en Albert van de Ven (derde herziene druk, 1998). Uitgeverij Atlas. ISBN 90 254 2320 5

Seeing voices, a journey into the world of the deaf. Door Oliver Sacks (1989). Uitgeverij University of California Press. In het Nederlands vertaald als Stemmen zien, reis naar de wereld van de doven. Uitgeverij Meulenhoff. ISBN 90 290 9510 5

When the mind hears. Door Harlan Lane (1989). Vintage Books. ISBN 0679720235

The mask of benevolence. Door Harlan Lane (1984). Independent Publishers Group. ISBN 1581210094.

En niemand heeft geluisterd. Door W. Frenay (1984). Fodok. ISBN 90-6252-999-2.

Plotseling doof. Informatie over plots- en laatdoofheid. Onder redactie van Y. Kemink, S.K. van Ooij, C.J. Sleeboom-Van Raaij en M.H. Strik (1999). Uitgave van stichting Dienstverlening Gehandicapten en Stichting Plotsdoven.

Periodieken

Woord & Gebaar is het enige Nederlandse tijdschrift over doven. Het is `onafhankelijk en opiniërend', aldus de redactie, en verschijnt tien keer per jaar. Inlichtingen: 020-6704543 (ook teksttelefoon) of 020-6723377 (fax) of e-mail weng@phd.nl

Doof.nl is een onregelmatig verschijnende, gratis elektronische nieuwsbrief over alles wat met doofheid te maken heeft. Aanmelden kan via de homepage (www.phd.nl/doof). Daar ook een archief van alle nieuwsbrieven vanaf het begin in 1997, met een mogelijkheid om te zoeken op trefwoord.