EU dreigt Washington met klacht

Eurocommissaris Pascal Lamy (Handel) dreigt met een klacht bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO), als Washington plannen doorzet om de staalimport uit derde landen te beperken.

Dat is gisteren in Brussel bekendgemaakt. De Europese Unie verwijt de Verenigde Staten de kosten voor herstructurering van de eigen staalindustrie ,,af te wentelen op de rest van de wereld''. Gisteren kwam de Europese Commissie met een snelle reactie op de Amerikaanse plannen een onderzoek te starten naar de mogelijkheid de staalimport te beperken om intussen de eigen slecht draaiende staalindustrie te herstructureren.

Dit onderzoek vergt naar verwachting acht maanden en vindt plaats onder sectie 201 van de Amerikaanse Handelswet, die onder bepaalde omstandigheden safeguards (beschermingsmaatregelen) toestaat. Volgens de speciale Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Zoellick is sectie 201 ,,nuttiger dan andere actie omdat het tijdelijke bescherming koppelt aan herstructuringsplannen van de eigen industrie om deze te rechtvaardigen''. De regering-Bush staat onder zware druk van de eigen staalindustrie. De Europese Commissie veronderstelt dat Washington geneigd is toe te geven om van het Congres het speciale mandaat (fast track authority) te krijgen om internationale handelsakkoorden te sluiten.

Volgens Brussel kunnen Amerikaanse beschermingsmaatregelen de wereldstaalhandel ,,ernstig'' verstoren. Naast de directe effecten voor Europese exporteurs krijgt de EU ook te maken met derde landen die hun staalexport van de VS naar de EU zullen verleggen.

Brussel meent dat de crisis in de Amerikaanse staalindustrie een ,,binnenlands probleem'' is. Zij wijst erop dat alleen de geïntegreerde Amerikaanse staalbedrijven problemen hebben, omdat zij nooit hebben geherstructureerd. De zogenoemde Amerikaanse mini mills (kleine staalfabrieken) hebben zich met veelal locale steunmaatregelen uitgebreid, produceren efficiënt en beconcurreren de grotere firma's in de VS. ,,Het is onjuist om import de schuld te geven van falende aanpassingen'', onderstreept de Europese Commissie. Terwijl in de EU de productiecapaciteit tussen 1993 en 2000 met 2 miljoen ton omlaag ging, groeide de capaciteit in de VS in dezelfde periode met 19 miljoen ton. De EU heeft volgens Brussel bovendien ,,meer dan zijn aandeel'' genomen in de crisis van Zuidoost-Azië, waar overcapaciteit in de staalsector ontstond. Tussen 1997 en 2000 werd de EU van een netto exporteur tot een netto importeur, terwijl de VS als traditionele importeur hun import beperkten. Commissaris Lamy onderstreepte dat de EU voorstellen deed om in de OESO de situatie in de wereldstaalindustrie te bespreken. ,,In het licht van de Amerikaanse actie is een coöperatieve internationale oplossing nu minder waarschijnlijk'', aldus Lamy.

Ook de Japanse minister van Economische Zaken Hiranuma verklaarde gisteren teleurgesteld te zijn over de Amerikaanse actie en weet de problemen van de Amerikaanse staalsector aan een gebrek aan concurrentiekracht.

    • Hans Buddingh'