Eerste Kamer 2

De reportage van Gerard van Westerloo over de Eerste Kamer(leden) leidde tot krantenkoppen en een issue in het Journaal omdat de voorzitster van de Tweede Kamer daarin verklapte de Eerste Kamer `absoluut overbodig' te vinden.

Dat is vanuit haar positie inderdaad niet kies, maar gelet op de inhoud van de reportage verwoordde ze daarmee wel het standpunt dat ook vele senatoren zelf hebben.

Uit die reportage blijkt dat de Eerste Kamer, ook naar het oordeel van veel van haar leden, haar taak/functie als hoedster van goede wetgeving absoluut niet waarmaakt. Het blijkt wel bijzonder nuttig voor de leden om er deel van uit te maken: Eerste-Kamerleden krijgen gemakkelijker toegang tot beleidsmakers/beslissers dan een willekeurige burgemeester en dinsdag blijkt bovendien een ideale contactdag voor commissarissen van (grote) ondernemingen.

Wat ik onthutsend vind is dat het landsbestuur zo in elkaar steekt dat een burgemeester kennelijk alleen als Eerste-Kamerlid een soepele en snelle toegang heeft tot de beleidsmakers en beslissers. Nog stuitender is dat kennelijk op kosten van de belastingbetaler een Eerste Kamer in stand wordt gehouden om de dames en heren commissarissen op dinsdag in een rustige en aimabele ambiance de gelegenheid te bieden de belangen van hun ondernemingen te dienen. Dàt hadden de krantenkoppen en het Journaal moeten vermelden.

    • Mr. M. van Leeuwen- Scheltema