DOVENSCHAP

Dovenschap is de landelijke belangenorganisatie voor doven. Dovenschap streeft onder andere naar juridische erkenning van de Nederlandse Gebarentaal.

Een belangrijke taak van deze belangenorganisatie is advisering van de overheid. Zo hielp Dovenschap een cd-rom, videoband en televisiespot in gebarentaal te ontwikkelen over de invoering van de euro, als aanvulling op de campagne voor horenden. Dovenschap wil ook andere informatiebronnen, zoals informatienummers van de overheid en het bedrijfsleven, toegankelijker maken voor doven. Die zouden alle een faxvariant moeten krijgen. De organisatie werkt veel samen met zusterorganisaties in het buitenland. Op de website van Dovenschap is actuele informatie te vinden over de projecten van de organisatie en over allerlei activiteiten.

Voor meer informatie: Dovenschap, postbus 323, 3500 AH Utrecht. (030) 2 97 08 00, fax (030) 2 97 00 30, teksttelefoon (030) 2 97 06 00.

www.dovenschap.nl