Bestuur voor rechters

De rechterlijke macht krijgt begin volgend jaar een nieuw bestuursorgaan. De snelle behandeling van wetsvoorstellen daarover in de Tweede Kamer maakt dat mogelijk, verklaarde minister Korthals (Justitie) gisteravond opgelucht. ,,Het is ongelooflijk belangrijk dat ze op 1 januari in werking treden.'' Een nieuw op te richten Raad voor de Rechtspraak komt volgend jaar als bestuurlijke buffer tussen de diverse gerechten en de minister van Justitie te staan. De Raad krijgt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de diverse gerechten en onderhandelt met de minister over geld.