Auscultatie

Laatst zou er een journalist bij mij op bezoek komen. De jongeman kwam op de fiets en vroeg met zijn mobieltje om een route-aanduiding toen hij in de buurt was. Ik woon afgelegen, vroeg hem daarom zijn gsm aan te laten en bleef aan de lijn als gids.

Ineens hoorde ik zijn hartslag en ademtocht, luid en helder. Hij had zijn toestel blijkbaar in zijn borstzak gestopt. Het was alsof mijn oor op zijn blote borst lag, zonder dat hij het wist. Zijn forse hartritme bleef interfereren met de cadans van de storm die in zijn longen loeide.

Ik genoot zo van mijn heimelijke auscultatie van de naderende fietser dat ik erover zweeg. Ook toen hij arriveerde. Daarvoor waren zijn gehijg en gebonk te overrompelend en te intiem.

    • Pek van Andel