Akkoord over ziekenhuis-CAO

Het personeel in de ziekenhuizen krijgt er tot 1 juli 2002 7,4 procent aan loon bij, wat neerkomt op een structurele loonsverhoging van 6,2 procent per jaar. De werkgevers en vakbonden in de ziekenhuizen zijn het rond het middaguur, na bijna achttien uur vrijwel onafgebroken onderhandelen, eens geworden over een nieuwe CAO voor de ruim 170.000 werknemers.

Vanaf 1 juni krijgt het personeel vier procent meer loon. Op 1 januari 2002 volgt nog een loonsverhoging met één procent. In december krijgen de werknemers ook nog een eindejaarsuitkering van 3,4 procent van het jaarloon, dat is 2,4 procent meer dan ze afgelopen jaar ontvingen.

Daarnaast krijgen ze, eenmalig, in december en in mei nog eens een uitkering van 0,6 respectievelijk 0,4 procent van het jaarloon.

De CAO voorziet verder in onder meer een hogere vergoeding voor leerlingen en stagiairs. De onderhandelaars van AbvaKabo en de Christelijke Federatie Overheidspersoneel (CFO) zullen het akkoord met een positief advies aan hun achterban gaan voorleggen.

Nu'91 en de Unie zorg en welzijn zijn minder enthousiast over de nieuwe CAO. Zij vrezen dat er volgend jaar minder ruimte is voor loonsverbetering dan nu door de werkgevers was geboden voor een tweejarige CAO. Deze bonden laten hun achterban vrij in hun keuze.

De werkgevers hadden een salarisverhoging met negen procent in twee jaar geboden en een verbetering van de salarisschalen. Maar AbvaKabo en CFO weigerden een tweejarige CAO te sluiten. Ze wilden niet verder gaan dan zestien maanden, van 1 maart 2001 tot 1 juli 2002. AbvaKabo en CFO wilden een CAO voor een jaar.

Gisteren hervatten beide partijen de onderhandelingen na bijna vier weken van acties. De bonden schorten voorlopig de acties op tot na de komende raadpleging van hun leden. Op 9 mei jongstleden begon in de keuken van het ziekenhuis in Leeuwarden een landelijke estafettestaking van het ziekenhuispersoneel. Daarna volgden nog enkele weken van acties.