Weer valse signatuur in Gelderland

Op het provinciehuis in Arnhem is een tweede geval van valsheid in geschrifte ontdekt. Nadat in april werd vastgesteld dat de handtekening van de Gelderse commissaris van de koningin, J. Kamminga, was nagemaakt, is nu een vervalste handtekening van gedeputeerde W. Scheerder opgedoken. Accountantskantoor Deloitte & Touche, dat op verzoek van de provincie een onderzoek instelt, is in het bezit van een vervalst document met daaronder de nagemaakte handtekening van Scheerder.

De gedeputeerde, die drie weken geleden tijdelijk zijn functie heeft neergelegd, zegt het document niet te kennen. Hij heeft op verzoek van het accountantskantoor vijf handtekeningen op een leeg papier gezet. Deze worden vergeleken met de handtekening onder het document.

De valse handtekening van Kamminga stond onder contracten met het bureau Gelderland Events, dat in opdracht van de provincie evenementen organiseert. Doordat de fraude op tijd werd ontdekt, kon worden voorkomen dat er twee miljoen gulden op de rekening van Gelderland Events werd geboekt. Ook het document waaronder Scheerders handtekening was gezet, had betrekking op het evenementenbeleid van de provincie. Behalve Deloitte & Touche onderzoekt ook de rijksrecherche de fraude rond de financiering van evenementen in de provincie Gelderland.

De directie van het evenemtenbureau ontkent elke betrokkenheid. Volgens directeur E. Landman is de fraude een provinciale aangelegenheid. Een ambtenaar die gedetacheerd was bij het evenementenbureau is in mei geschorst. Het onderzoek van de rijksrecherche is volgens justitie nog volop gaande. De raadsman van gedeputeerde Scheerder wil dat justitie snel een beslissing neemt over eventuele vervolging.