Wat is trotskisme?

Leo Trotski (1879-1940), een van de ideologen van het bolsjewisme, predikte de permanente revolutie. De nationale economie werd volgens hem gestuurd door de wetten van de wereldmarkt.

Verschillen tussen landen waren het gevolg van regionale verschillen als ligging, bevolking en hulpbronnen. De Russische revolutie was in Trotski's visie afhankelijk van de revolutie in andere landen. Daarom pleitte hij voor infiltratie in de politieke kaders van die landen, met name van West-Europa. Trotski wees het `socialisme in één land', waarvan Stalin in de jaren twintig een voorstander werd, nadrukkelijk af. Trotski verzette zich tegen de steeds bureaucratischer communistische partij. In 1929 werd hij door Stalin uitgewezen. Zijn aanhangers bleven zich, ook nadat Trotski in 1940 in Mexico was vermoord door een agent van Stalin, verzetten tegen de Sovjet-Unie, een `gedegenereerde arbeidersstaat'.

Later werd het trotskisme een term voor allerlei revolutionaire doctrines, die een afkeer van het `bourgeois' communisme van de Sovjet-Unie gemeen hadden.