Supermarkt moet openheid geven

Minister Brinkhorst (Landbouw) wil supermarkten gaan dwingen meer openheid te geven over de herkomst van producten in de schappen.

Daarmee wil de minister bereiken dat supermarkten meer gaan concurreren op dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Dit zegt hij vandaag in de Sicco Mansholtlezing in Amsterdam, die jaarlijks wordt georganiseerd door de Vereniging Europese Journalisten (VEJ). Volgens Brinkhorst leggen de supermarkten te weinig ambitie aan de dag om voedselveiligheid te garanderen. ,,Ik hoor supermarkten alleen over welke koopjes ze in de aanbieding hebben, niet over welke veilige producten ze leveren, bijvoorbeeld een schap met salmonellavrije kippen.''

Brinkhorst ziet transparantie van de voedselproductie als voornaamste middel om gehoor te geven aan de voorstellen van de commissie-Wijffels hogere eisen te stellen aan dierenwelzijn en voedselveiligheid. ,,Consumenten krijgen zo de medeverantwoordelijkheid voor het dier'', aldus Brinkhorst. De minister sluit zich aan bij het pleidooi van de commissie om varkens voortaan te laten wroeten, kippen te scharrelen en de koe in de wei te laten lopen. ,,Ik wil het natuurlijk gedrag van het dier zelf centraal stellen'', zegt Brinkhorst.

Brinkhorst grijpt de Mansholtlezing, die de VEJ organiseert als eerbetoon aan de voormalige landbouwminister en Eurocommissaris Sicco Mansholt, om te pleiten voor van een nieuw `megaproject' om de landbouw te herorganiseren na de MKZ-crisis. ,,Het zou onverantwoord zijn deze crisis niet te gebruiken voor een trendbreuk,'' aldus Brinkhorst. Boeren moeten voortaan geheel ,,op ecologisch verantwoorde wijze'' produceren. Brinkhorst wil daarom niet meer van `landbouw' spreken, maar van ,,toegepaste ecologie'' waarin de gehele voedselindustrie betrokken is. Behalve voor biologische landbouw en grondgebonden melkveehouderij is daarin plaats voor intensieve veehouderij in `agroproductieparken', die de minister ,,echt reëel'' noemt. Eerder reageerde Brinkhorst al eens met enthousiasme op een verregaande versie van een agroproductiepark, de varkensflat.