Steun voor Netelenbos' fileplan

De fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 gaan akkoord met het besluit van minister Netelenbos (Verkeer) om af te zien van het rekeningrijden en over te stappen op de kilometerheffing. Dat hebben ze de minister vanmorgen in een speciaal beraad laten weten.

Het overleg was onder meer nodig om na te gaan of het regeerakkoord moet worden gewijzigd voor deze principieel andere benadering van de filebestrijding. Volgens Melkert, De Graaf en Dijkstal hoeft het akkoord niet te worden aangepast en kan op korte termijn worden begonnen met een proef voor de kilometerheffing. Netelenbos gaat zo'n technische proef houden om de apparatuur te testen. Datum en lokatie van de proef zijn nog niet bekendgemaakt.

De minister heeft eerder de internetondernemer en deeltijd-hoogleraar Roel Pieper om advies gevraagd over de heffing. Volgens zijn rapport MobiMiles zijn er technisch geen onoverkomelijke hindernissen en is er ook op het niveau van de uitvoering geen probleem. In de afgelopen weken is uit reacties van de diverse fracties echter gebleken dat nog heel verschillend wordt gedacht over het soort heffing dat zou moeten gelden.

Pieper heeft in zijn rapport een model uitgewerkt voor een variabele en gedifferentieerde heffing, die in de plaats komt van de motorrijtuigenbelasting. De PvdA is er voor om bij het vaststellen vande heffing zaken als gewicht van de auto en de milieuvervuiling mee te wegen, de VVD heeft totnutoe een voorkeur uitgesproken voor de zogenoemde platte heffing, die voor iedereen in het hele land gelijk is.

De plannen voor invoering van het inmiddels afgeblazen rekeningrijden hebben afgerond tweehonderd miljoen gulden gekost. Dit heeft Netelenbos geantwoord op vragen van de Tweede Kamer. Het systeem om files te bestrijden met tolpoorten en spitstarieven raakte in de loop der jaren steeds meer omstreden en zal niet meer worden uitgevoerd.

De Belastingdienst heeft de meeste kosten gemaakt. In de afgelopen jaren (1999 en 2000) stak de Belastingdienst 77 miljoen gulden in de voorbereiding van het project. Veel kosten zijn gemaakt voor de ontwikkeling van de onder meer de tolpoortjes, waarvoor tussen De Meern en Utrecht een proefopstelling is gemaakt.