Schuldeisers achter herstelplan L&H

De schuldeisers van het Vlaamse spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie (L&H) hebben gisteren met de vereiste dubbele meerderheid ingestemd met het herstel- en betalingsplan van de nieuwe bedrijfstop.

De Ieperse handelsrechter, Michel Handschoewerker, oordeelt op 20 juni of het in surseance verkerende L&H als nieuwe onderneming mag proberen door te gaan. De rechter kan eventueel ook een nieuw plan vragen en nog twee maanden extra geven. Topman Philip Bodson zei ,,hoop'' te hebben op een gunstig besluit. Ook in de VS loopt nog een surseance-procedure.

De ruim tweehonderd opgekomen schuldeisers spraken zich in de Ieperse stadsschouwburg – het rechtbankgebouw was te klein om allen te ontvangen – in overgrote meerderheid (88 procent) uit voor het herstelplan. Door de steun van de meeste banken, die met ruim een miljard gulden verreweg de grootste schuldeisers zijn, vertegenwoordigden de voorstemmers ook de vereiste meerderheid (99 procent) in termen van vorderingen. Fortis, KBC, Deutsche Bank stemden vóór, Artesia-bank onthield zich en Dresdner Bank was er niet. De advocaat van de banken zei dat de banken ,,eigenlijk geen alternatief'' hadden, omdat er bij een faillissement weinig overblijft.

Volgens het herstel- en betalingsplan worden de vorderingen van de banken omgezet in aandelen in een nieuw te vormen onderneming. Verder moeten onderdelen van L&H worden verkocht om financiële ruimte te scheppen voor het nieuwe bedrijf. Tot nu toe zouden zich nog geen serieuze gegadigden hebben gemeld. Topman Bodson zei op vragen van de rechter dat L&H momenteel 4 miljoen dollar per maand verlies maakt. Bovendien is er van een door een Amerikaanse instelling verstrekte 60 miljoen dollar extra krediet nog maar 8,5 miljen dollar over.

De kleine aandeelhouders (vele duizenden uit de regio van Ieper) toonden zich gisteren ontevreden, omdat zij hun aandelenkapitaal vrijwel hebben zien verdampen en er voor hen nauwelijks ruimte is in het nieuw te vormen bedrijf. Enkele vertegenwoordigers, die zich als believers aanduiden, schermen met potentiele financiers met 3 tot 4 miljard frank (165 tot 220 miljoen gulden) en willen een gesprek met Bodson. Deze is nog afhoudend. De advocaat van de Amerikaanse schuldeiser Stonington, ex-eigenaar van het vorig jaar met inmiddels waardeloze L&H-aandelen gekochte Dictaphone, was woedend. Volgens hem worden de banken zwaar bevoordeeld. De advocaat sprak eerder een ,,verkapt liquidatieplan'' en noemde het door Bodson ingediende plan onwettig.

Volgens Vlaamse media zouden banken overwegen 20 procent van hun rechten door te spelen aan kleine aandeelhouders.

    • Hans Buddingh'