Schade MKZ in Friesland 185 mln

De totale economische schade als gevolg van mond- en klauwzeer in Noord-Oost-Friesland bedraagt ongeveer 185 miljoen gulden. Dit heeft de Friese projectgroep MKZ, die was ingesteld door Gedeputeerde Staten, bekendgemaakt. De schade in de niet-agrarische sector, vooral de toeristische sector, bedraagt naar schatting honderd miljoen gulden. De omzetschade bij agrarische bedrijven is ongeveer 85 miljoen. De projectgroep stelt voor een noodfonds in te stellen van circa dertig miljoen, bestemd voor bedrijven en instellingen die onevenredig zwaar zijn getroffen. Op twee boerderijen in Ee en Anjum werd in april tongblaar vastgesteld. Op bijna zeventig bedrijven werden runderen en schapen afgemaakt.