Rusland geeft archieven terug

Nederland krijgt van Rusland 22 archieven terug die na de Tweede Wereldoorlog op onrechtmatige wijze in Russisch bezit zijn gekomen.

Het betreft vooral archiefmateriaal van Nederlandse organisaties die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's als `staatsgevaarlijk' waren aangemerkt, zoals pacifistische, religieuze en socialistische organisaties. Nederland claimt nog negen andere archieven, die echter nog nader moeten worden beschreven. Het gaat onder meer om archieven van theosofische, esperantistische en joodse organisaties en van de vrouwenbeweging. Nederland compenseert Rusland voor de gemaakte onkosten en zet materiaal dat ook voor de Russen van historisch belang is op microfiche. Nederland maakt ook microfiches van archiefstukken van het Koninklijk Huis. Het gaat om brieven van tsaar Nicolaas I, de broer van de Nederlandse koningin Anna Paulowna. De Russen hopen daarin nieuwe informatie te vinden over de dood van Aleksandr Poesjkin.