Persstemmen

Verkiezingen

The Economist

[...]Onze instincten blijven dichter bij die van William Hague liggen: we zijn voor lagere belastingen, een kleinere staat, individuele vrijheden. Maar hij heeft gefaald er een geloofwaardige zaak van te maken, zowel tegenover Labour, als voor zijn eigen partij. Tony Blair is de enige geloofwaardige conservatief die nu beschikbaar is. Toch is hij dubbelzinnig als altijd. De Blair die wij met onze stem steunen, is de man die Margaret Thatcher bewondert en die veel van haar politieke besluiten heeft gevolgd; het is de man die aangeeft dat hij een werkelijke structurele hervorming in de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale voorzieningen wil doorvoeren, waarbij meer toevlucht wordt genomen tot privatisering; het is de man die gelooft dat een scherpe koerswijziging naar links in de tweede termijn electorale zelfmoord zou zijn omdat dat de Tories zou toestaan hun oude territorium te heroveren. Een timide Blair heeft de eerste termijn gedomineerd. In de tweede regeringstermijn wensen we een doortastender, ruimdenkender Blair.

Daily Mail

[...]Wat de argumenten ook kunnen zijn om Blair een nieuw mandaat te geven, er is nauwelijks iets dat dwingt hem te belonen met een grotere meerderheid. Blair leidt een partij die weigert een eerlijk debat over Europa te voeren, [...], die critici op beledigende wijze verdacht maakt als `racisten' en `homohaters' en die probeert te knoeien met de verkiezingen in Londen en Wales. Als hij zich zo gedraagt met een meerderheid van 179, wat zal hij doen als de meerderheid stijgt naar 200 of meer? Maar het spel is nog niet uit. Kiezers zijn nooit zo voorspelbaar als opiniepeilers denken, en zullen wellicht, als het erop aankomt, Blair geen overweldigende meerderheid bezorgen. Voor de zaak van de democratie en de gezondheid van het Britse politieke systeem moet William Hague tot het bittere einde blijven vechten.

The Times

De Conservatieve Partij is niet dood. Maar tot verdriet van velen die haar in het verleden hebben gesteund, zal ze voor een tweede keer hard door de kiezers afgestraft moeten worden voordat ze een volwaardig alternatief voor Labour kan zijn. [...] We hopen dat Blair de wijsheid zal hebben zich te concentreren op de uitdagingen die hij in eigen land heeft aangemerkt en dat hij zal afzien van een roekeloos continentaal [euro-]avontuur dat zowel zijn premierschap als zijn reputatie kan afbreken. Op die basis en voor de eerste keer in zijn geschiedenis steunt The Times behoedzaam maar duidelijk in deze verkiezingen de Labour Partij.