Peper terug in bestuur, als hij kan

Oud-burgemeester Peper van Rotterdam sluit in het geheel niet uit dat hij terugkeert in het openbaar bestuur, en noemt uitlatingen van PvdA-voorzitter Ruud Koole, die daar tegen is, ,,zeepkistenpraat'', en ,,een absolute uitglijder''.

,,Ik houd alle opties open, dus ook die van een terugkeer in een publieke functie'', aldus Peper, tevens oud-minister van Binnenlandse Zaken, in een reactie op de uitspraken van Koole, gisteren in deze krant. Peper zou volgens Koole ,,geen functie in het openbaar bestuur meer kunnen vervullen'' omdat hij al ,,zolang omstreden'' is.

Peper zegt zich geërgerd te hebben aan de uitspraken van Koole, die sinds maart van dit jaar voorzitter van de PvdA is. ,,Ik ken die man niet, maar hij is niet op de hoogte van de feiten. Ik vind het geen beste start voor een nieuwe voorzitter van de partij'', zegt hij.

De oud-burgemeester heeft een slepend conflict met de gemeente Rotterdam naar aanleiding van vermeende onterechte declaraties. Peper heeft een deel van de zaak vorig jaar geschikt door 7.000 gulden over te maken aan de gemeente. Rotterdam heeft onlangs een ,,moreel beroep'' op hem gedaan nog eens 64.000 gulden aan `onterechte declaraties' over te maken, hoewel de gemeente deze zaak niet bij de rechter aanhangig gemaakt heeft. De affaire leidde in maart 2000 tot het aftreden van Peper.

Peper zegt meer begrip te hebben voor de PvdA'ers Kok, Melkert en Duivesteijn, die volgens de oud-burgemeester ,,wel'' op de hoogte zijn van de feiten en een genuanceerdere mening hebben gegeven over een mogelijke terugkeer van Peper in het openbaar bestuur.

Nadat het openbaar ministerie eerder dit jaar had afgezien van strafvervolging, concludeerde fractievoorzitter Melkert dat er ,,geen beletselen'' meer waren om Peper een openbaar ambt te laten bekleden. Melkert liet vanmorgen via zijn woordvoerder weten nog steeds op dit standpunt te staan. Ook premier Kok sluit niet uit dat oud-minister Peper van Binnenlandse Zaken terugkeert in een publieke functie, zo liet hij vorige maand weten.

Peper is momenteel voorzitter van een werkgroep Ruimtelijke Ordening binnen de PvdA.