Opgepakte illegalen vrijgelaten

De Amsterdamse vreemdelingenpolitie heeft in de afgelopen twee maanden tientallen opgepakte illegalen moeten vrijlaten.

De reden voor de vrijlating was, dat de illegalen door problemen rond de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet niet op tijd aan een rechter konden worden voorgeleid.

Sinds 1 april, de dag waarop de wet is ingevoerd, heeft de Amsterdamse vreemdelingenpolitie maandelijks vijftig tot zestig illegalen voor de rechter gebracht. Vóór 1 april lag dat aantal tussen de honderd en honderddertig. Net als de politie in Amsterdam ervaart ook de politie in Den Haag en Rotterdam logistieke problemen, maar dat heeft daar nog niet geleid tot een daling van het aantal illegalen dat is voorgeleid.

Illegalen moeten volgens de vreemdelingenwet binnen tien dagen voor de rechter worden gebracht. Voorheen gold een periode van 28 dagen. ,,Op zich is het goed dat die termijn is bekort,'' zegt een Amsterdamse politiewoordvoerder, ,,maar we lopen nu tegen allerlei logistieke problemen aan. Op de tweede of derde dag moeten we het dossier al doorgeven aan de Immigratie en Naturalisatiedienst. Die moet op de zevende dag de andere betrokkenen inlichten, zoals de rechtbank en de advocaten.''

Door een nieuw systeem bij de rechtbanken hoeft een illegaal niet meer door een rechtbank in de buurt te worden berecht. Waar welke zaak wordt afgehandeld, wordt centraal bepaald door de rechtbank in Haarlem. Hierdoor kan de capaciteit bij rechtbanken beter worden benut, maar deze spreiding leidt bij de politie tot transportproblemen. Elke illegaal moet telkens door twee agenten worden begeleid.

Het is niet uitzonderlijk dat een illegaal die in Amsterdam wordt opgepakt, in het Groningse Ter Apel wordt opgesloten en vervolgens in Middelburg naar de rechter moet. ,,Op de negende dag moet die dan op transport om op de tiende dag voor de rechter te verschijnen. Een dag later moet hij weer terug. Dat is niet te doen'', verklaart woordvoerder van de Amsterdamse politie.

Advocaten hebben vergelijkbare problemen. Zij horen in sommige gevallen pas een dag van te voren waar hun cliënt wordt berecht.