NS-directie stemt toch in met akkoord

De directie van de Nederlandse Spoorwegen (NS) tekent alsnog het onderhandelingsresultaat over een alternatief werkrooster, dat ze in april met de bonden had bereikt. Dit heeft een woordvoerder van NS vanmiddag bevestigd.

Half mei besloot NS af te zien van de overeenkomst, nadat de leden van vakbond FNV Bondgenoten deze even daarvoor verworpen hadden. Deze week stuurde personeelsdirecteur P. Boumeester van NS een brief naar FNV Bondgenoten, waarin zij om duidelijkheid vroeg over de positie van de bond. FNV antwoordde vervolgens niet van plan te zijn het onderhandelingsresultaat alsnog te tekenen. FNV zegt zich in diezelfde brief er wel bij neer te leggen ,,indien partijen zonder deelname van FNV het onderhandelingsresultaat omzetten in een overeenkomst''. FNV laat hiermee de overgebleven partijen de ruimte om met elkaar verder te gaan. De bond wil zich alleen nog bezighouden met het reguliere vakbondswerk. Ongeveer de helft van alle machinisten en conducteurs (3.500) is lid van FNV. NS-directeur Boumeester stelt nu aan de ondernemingsraad en de overige bonden voor ,,het onderhandelingsresultaat te formaliseren''.

Op 23 april werden de NS-directie, de vakbonden en de ondernemingsraad het na maanden van onderhandelingen voor het eerst eens over een manier om het arbeidsconflict bij NS te beslechten. De directie hield vast aan de invoering van het nieuwe rooster, maar de ondernemingsraad zou de ruimte krijgen om een alternatief rooster te ontwikkelen dat dit najaar zou ingaan.

Daarin zouden de machinisten en conducteurs meer variatie in hun werk krijgen. Ook zouden andere onderwerpen, zoals het forse ziekteverzuim bij NS, aan de orde komen.