Nog eens Saddam

,,DE MARKT IS NU in evenwicht en we zullen maatregelen nemen om haar in evenwicht te houden.'' Dat zei gisteren minister van Oliezaken Ali Naimi van Saoedi-Arabië na een bijeenkomst van de OPEC in Wenen. De huidige prijs van tegen de dertig dollar per vat ruwe olie is volgens de bewindsman de geëigende.

Maandag besloot Irak de olie-export te stoppen, nadat de VN de normale looptijd van het olie-voor-voedselprogramma ten dienste van dit land hadden ingekort. De OPEC zal het tekort in de wereldvoorziening dat hierdoor ontstaat vooralsnog niet aanvullen. Pas als de wereldeconomie echt te lijden krijgt van de relatief hoge olieprijs van het moment, zullen de Saoediërs `maatregelen nemen'. Zij zijn de enigen die over de daarvoor benodigde reserves beschikken.

Economie en politiek zitten elkaar in de weg. De regering-Bush had het `probleem-Irak' met een nieuwe aanpak willen oplossen. Zij stelde vast dat de alliantie van 1990-91 die de Golfoorlog won en Koeweit bevrijdde, ter ziele is. Slechts het Verenigd Koninkrijk staat aan Amerikaanse kant. Het destijds afgekondigde VN-sanctieregime wordt al jaren ondermijnd door buurlanden, en aangevallen door Frankrijk en Rusland die weer zaken willen doen met Bagdad. De Amerikanen hebben daarom, bij monde van de Britten, in de Veiligheidsraad geopperd sancties voortaan te concentreren op wapens en in het algemeen op leveranties die Saddams arsenalen versterken. De kritiek dat de sancties ten koste gaan van de gezondheid van Iraks kinderen moet dan wel verstommen. In afwachting van een besluit hierover heeft de raad het olie-voor-voedselprogramma met een maand verlengd in plaats van de gebruikelijke zes maanden.

PIJNLIJK VOOR Saddam in de nieuwe aanpak is het voornemen het toezicht op Iraks handel met de buurlanden aanzienlijk te verscherpen. De smokkel om de sancties heen is in de loop der jaren een winstgevende onderneming geworden voor zowel het regime in Bagdad als voor zijn onmiddellijke buren. Saddam heeft die buren dan ook meteen met hel en verdoemenis gedreigd als zij gevoelig zouden blijken voor de Amerikaanse belofte eventuele verliezen als gevolg van de verbeterde controle te zullen compenseren. De wereld als geheel heeft hij zijn stop op de olie-export in het gezicht geslingerd.

Irak wil opheffing van alle sancties. Het is nog steeds in staat zijn wensen kracht bij te zetten. De regering-Bush op haar beurt moet het bewijs nog leveren dat haar nieuwe aanpak iets anders dan een averechts resultaat oplevert.