Nijmegen bouwt door aan Vinex

Nijmegen gaat door met de bouw van voorzieningen in de wijk de Waalsprong. De Raad van State bepaalde onlangs dat de bouw van tweeduizend woningen in de Vinex-locatie moest worden stilgelegd, wegens het ontbreken van een milieueffectrapportage. In afwachting hiervan gaat de gemeente door met de aanleg van een sportpark, een winkelcentrum en het ombouwen van de snelweg Arnhem-Nijmegen. Dit omdat er inmiddels al duizend woningen in de Waalsprong gerealiseerd zijn.