Kok wil Europees Parlement meer invloed geven

Premier Kok wil dat het Europees Parlement het budgetrecht krijgt over de volledige begroting, inclusief de omvangrijke uitgaven voor het landbouwbeleid. Ook zouden de Europese Commissarissen individueel meer verantwoording moeten afleggen tegenover het parlement dan nu. De premier verklaart dit in een toespraak, die hij vanmiddag op de Leidse universiteit zou uitspreken. Kok zegt voorts dat de voorzitter van de Europese Commissie in de toekomst rechtstreeks gekozen kan worden. Hij laat hierbij in het midden hoe zou moeten gebeuren. Wel onderstreept de premier dat de inbreng van nationale regeringen van het grootste belang blijft. Volgens hem levert die een grote bijdrage aan de legitimiteit van de Europese samenwerking.