Huizenbouw nu op het laagste punt sinds 1956

Het aantal woningen dat in 2000 is gebouwd is met tien procent afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Vorig jaar zijn 70.650 woningen gebouwd. Daarmee is een dieptepunt bereikt sinds 1956, toen ruim 68.000 woningen gereed kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Alleen in de provincies Flevoland en Zeeland werden in 2000 meer woningen gebouwd dan het jaar ervoor. In Groningen en Overijssel daalde het aantal nieuwbouwwoningen het sterkst. Nederland telt nu 6,6 miljoen woningen.

De prijzen van woningen trekken volgens cijfers van het kadaster na een lichte afname opnieuw aan. In maart kostte een huis gemiddeld 436.000 gulden, in april steeg dat bedrag naar 447.000 gulden. Exact een jaar eerder lag de gemiddelde prijs op 397.000 gulden.

Projectontwikkelaars, makelaars en bouwbedrijven geven gemeenten al maanden de schuld van stroperige procedures waardoor minder woningen opgeleverd kunnen worden dan bouwvergunningen zijn afgegeven. Vorig jaar werden 79.000 vergunningen verleend. Ook klaagt de bouwsector over bouwremmende factoren als milieuorganisaties die zich inzetten om bepaalde diersoorten zoals de korenwolf te redden.

Het ministerie van Volkshuisvesting streeft naar een jaarlijkse oplevering van 100.000 woningen voor de komende tien jaar. In de laatste twee jaar is daarin een achterstand van 50.725 huizen ontstaan. Staatssecretaris J. Remkes (VROM) heeft provincies en gemeenten geschreven dat ze geen belemmeringen meer mogen opwerpen die de bouw van woningen in de weg staan.

M. van Herpen van het CBS ziet de oorzaak van de teruglopende woningbouw in een afname van de bouwopdrachten die de overheid en woningcorporaties geven. Van Herpen: ,,De overheid wil eigen woningbezit stimuleren, waardoor corporaties minder sociale woningbouw aan hoeven te bieden.'' In 1986 lieten de corporaties nog 40.000 woningen bouwen, vorig jaar liep dat aantal terug naar 14.000. Hoewel de particuliere bouwsector geen afname van het aantal bouwopdrachten te zien geeft wordt het steeds moeilijker grond te vinden waarop gebouwd kan worden.