`Het armoedebeleid is helemaal niet mislukt'

Het armoedebeleid van paars heeft gefaald, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. VVD-Kamerlid Kamp betwist de conclusie, maar erkent het probleem.

Vreemde conclusies trekken ze bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, vindt Kamerlid Henk Kamp van de VVD. Armoede bestrijden door de uitkeringen te verhogen, daar willen ze bij de VVD niets van weten. ,,We hebben iedereen die kan werken hard nodig de komende jaren. Ik ben hier echt boos over'', aldus Kamp.

Het SCP concludeert dat de groei van het aantal banen niet meer helpt om de armoede te bestrijden. Is dat niet pijnlijk na zeven jaar paars?

,,Eerlijk gezegd vind ik het een zwakke conclusie. Wat is armoede, dat is de eerste vraag. In Nederland is dat een relatief begrip, gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Ik heb het nog eens opgezocht en het blijkt dat de minima er tussen 1995 en 2000 met 23 procent op vooruit zijn gegaan.

Toch concludeert het planbureau dat de armoede ,,akelig stabiel'' is gebleven, ondanks de banengroei. Het advies luidt: help die armen door middel van betere belastingmaatregelen en hogere uitkeringen. Niet met meer banen, want je bereikt ze toch niet.

,,Weer zo'n vreemde redenering. Het SCP gaat volledig voorbij aan de vegrijzingsgolf die ons de komende jaren te wachten staat. Je kunt nu niet zeggen dat de bevordering van de werkgelegenheid passé is, dan hebben we op termijn een enorm probleem. Daar heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid terecht op gewezen.''

Paars heeft weliswaar 1,2 miljoen banen opgeleverd, maar aan de onderkant van de arbeidsmarkt is dat amper merkbaar geweest. Hoe kan dat dan?

,,We hebben er helaas voor gezorgd dat werken niet lonend is. Het hebben van een uitkering is voldoende om in je levensonderhoud te kunnen voorzien, ook voor mensen die dat niet nodig hebben. En áls je dan een baan accepteert, dan loop je de kans om in de armoedeval te lopen. Dan is je inkomen uit werk lager dan je uitkering was. Dat werkt natuurlijk niet echt bevorderend, daar gaat geen natuurlijke prikkel van uit.''

Maar de VVD zit toch ook al zeven jaar in het kabinet. Waarom is werk niet lonend gemaakt?

,,Omdat je een parlementaire meerderheid nodig hebt om die maatregelen in te voeren en die is er tot nu toe simpelweg niet. Let wel, de armoedeval is voor de PvdA jarenlang een taboe geweest. We hebben overigens onlangs wel twee stapjes in de goede richting gezet. De invoering van de arbeidskorting in het nieuwe belastingplan (een belastingkorting voor werkenden, red.) maakt werken lonender. En de premie die uitkeringsgerechtigden krijgen als ze een baan aanvaarden lost een deel van de armoedeval op.''

    • Egbert Kalse