Contract voor HSL naar België rond

Infraspeed, een groep van vijf bedrijven, heeft vandaag in Den Haag met de Nederlandse staat het contract getekend voor de bovengrondse aanleg en het onderhoud van de hogesnelheidslijn-zuid ter waarde van 5,5 miljard gulden.

Dit is de hogesnelheidsverbinding tussen Amsterdam en de Belgische grens. Het is de grootste publiek-private-opdracht die de Nederlandse staat ooit aan een private partij heeft gegund.

Tot Infraspeed behoren het Amerikaanse Fluor Daniel, het Nederlandse BAM/NBM, het Duitse Siemens en de Britse investeringsmaatschappijen Innisfree en Charterhouse.

Voor de HSL-Zuid komt medio 2005 het tracé Rotterdam- Antwerpen ter beschikking. Eind 2005 wordt het tracé Amsterdam/Schiphol-Rotterdam opgeleverd. De totale lengte bedraagt 100 kilometer. Het vandaag gesloten contract met de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Financiën voorziet in een looptijd van 30 jaar. Zo'n 5 jaar voor de aanleg en 25 jaar voor het onderhoud. Daaronder vallen de rails, de elektriciteitsvoorzieningen, de geluidsschermen, het geavanceerde nieuwe Europese beveiligingssysteem ETCS (European Train Control System), de communicatiesystemen en de secundaire systemen, zoals verlichting en bewaking.

De Amerikaanse projectmanagement- en engineeringsonderneming Fluor Daniel coördineert het project. Het Nederlandse bouwconcern Koninklijke BAM/NBM doet de railaanleg en de geluidschermen.

Met de vandaag verleende opdracht zijn nu alle contracten voor de bouw van de HSL-Zuid afgerond. In maart van dit jaar is al begonnen met de onderbouw. De aanbesteding van de hogesnelheidstreinen zelf heeft eind dit jaar plaats.

Om het Groene Hart te ontzien gaat de HSL daar ter plaatse ondergronds. Daartoe wordt een tunnel van 8,6 kilometer aangelegd voor 940 miljoen gulden. Maar die valt niet onder dit bovengrondse project.

Het aandeel van Siemens in de aanleg en het onderhoud van dit project bedraagt ongeveer 500 miljoen euro (1,1 miljard gulden), zo bevestigde Siemens Nederland vandaag. Een woordvoerder van BAM/NBM was vanmorgen niet beschikbaar.