Compromis versoepeling overnames

Delegaties van EU-lidstaten en Europarlement hebben vannacht na moeizaam onderhandelen een compromis bereikt over een Europese overnamerichtlijn, die vijandige overnames in de Europese Unie vergemakkelijkt.

De woordvoerder van Europees Commissaris Frits Bolkestein (Interne Markt) toonde zich vanmorgen ,,zeer tevreden''.

Het voltallige Europese Parlement, dat medebeslissingsrecht heeft, moet in juli nog (in derde lezing) over de richtlijn stemmen. Naar verwachting is een meerderheid voor, maar zeker is dat niet. ,,Ik wil er niet op speculeren'', aldus Bolkesteins woordvoerder.

Volgens Bolkestein is de richtlijn cruciaal om de Europese economie in 2010 tot de meest concurrerende economie te maken, zoals de Europese top van Lissabon zich vorig jaar ten doel stelde. In de VS is het aantal bedrijfsovernames bijna drie keer zo groot als in de Europese Unie.

Met name Duitse Europarlementariërs zijn tegen de overnamerichtlijn, omdat in sommige lidstaten (o.a. Frankrijk, Italië en Spanje) aandeelhoudersstemrecht is beperkt om afweren van overnamepogingen te vergemakkelijken. In Duitsland kan dit sinds 1998 niet meer. Hierdoor is er volgens de Duitse parlementariërs geen `eerlijk speelveld'.

De Duitse regering kwam onlangs – volstrekt ongebruikelijk – terug van het vorig jaar door alle vijftien EU-lidstaten na vele jaren bereikte akkoord, waarvoor overigens gekwalificeerde meerderheid voldeed.

Volgens diplomaten speelde de Duitse industrielobby, waaronder Volkswagen, een belangrijke rol. Ook de vergeefse pogingen de overname van Mannesmann door het Britse Vodafone tegen te houden speelde mee.

Eind vorig jaar stemde het Europarlement in met een amendement van de Duitse afgevaardigde en parlementsrapporteur Klaus Lehne, die de kern uit het ontwerp haalde.

Volgens dit controversiële amendement mocht een bedrijfsdirectie met een zogenoemde `gifpil' (bv. uitgifte van nieuwe aandelen met bijzondere zeggenschap) een vijandige overnamepoging tegenhouden.

Volgens het oorspronkelijke (door de lidstaten goedgekeurde) ontwerp heeft het management hiervoor toestemming van de aandeelhouders nodig. Hiermee wordt voorkomen dat het management bij overnames een eng eigen belang nastreeft.

Na de amendering werd een zogenoemde `conciliatie' tussen lidstaten en het Europees Parlement nodig. Vannacht stemden 8 van de 14 Europarlementariërs in Luxemburg alsnog in met het vergemakkelijken van vijandige overnames.

Als compromis krijgen lidstaten nu vier jaar normaliter is dat zo'n twee jaar om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Voor omzetting van het specifieke artikel 9 over de `gifpil' krijgen ze nog een jaar extra.

De Europese Commissie zegde toe dat zij, na adviezen van een te benoemen expertcommissie, met voorstellen komt om tot een `eerlijk speelveld' in de EU te komen.

De rapporteur van het Europees Parlement voor deze richtlijn, Klaus Lehne, die tegenstemde, was vanmorgen ,,niet tevreden''. Hij erkende dat adviezen van de commissie van experts geen garantie bieden.

    • Hans Buddingh'